Medikal/Anatomi Ekipmanları
/ Morg ve Anatomi Ekipmanları
MAKROSKOPİ EVYESİ
KADAVRA HAVUZU
Otopsi Masası YIBTECH ST OT -01
Otopsi Masası YIBTECH STGM -01
Morg Yükleme Sedyesi YIBTECH YA 01
İkili Ceset Muhafaza Ünitesi YIBTECH STM 02